Vibratie & Resonantie
Vibratie

Alles is vibratie, van de stoel waar je op zit tot het bureau, de tafel etc. Oude mystieke wijsgeren wisten dit al eeuwen en tegenwoordig hebben de huidige wetenschappers hier ook notie van . Mijn stiefvader Albert Bovenkamp heeft binnen de TU Delft gewerkt in een geluid dode ruimte waar dit onderzocht werd, heel bijzonder als je daar in staat, dan kun je bijvoorbeeld je bloed horen en voelen stromen. Als alles vibratie is dan maakt het ook geluid/klank, of die nu hoorbaar is of niet. Geluid beweegt zich voort als een golf en de meting van deze golven noemen we frequentie of Hertz. (Hz)
Langzame golven maken een laag geluid en snelle golven een hoog geluid. De mens kan geluiden horen tussen de 16 Hz en ca 16000 Hz, dus wanneer je iets niet hoort betekend dat niet dat er geen vibratie of geluid is. Dolfijnen kunnen bijvoorbeeld geluiden uitzenden en ontvangen van 180.000 Hz, 10 x meer dan de mens.

Resonantie

De frequentie waarop een object of persoon van nature het sterkst vibreert wordt een resonantie genoemd. Wanneer een orgaan of deel van het lichaam niet meer synchroon meetrilt met de rest, raakt het in onbalans en dat creëert een gevoel van onbehagen.

Een lichaam verkeert in gezonde staat wanneer de resonantie van ieder cel en ieder orgaan harmonisch overeenkomt met het hele menszijn. De vibraties van gongs, klankschalen e.d. helpen ons om onszelf opnieuw af te stemmen op onze eigen natuurlijke en helende vibraties. Hierdoor worden energieblokkades opgeheven en ontstaat er weer balans.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat geluid veranderingen kan bewerkstelligen in de verschillende bij de mens aanwezige systemen waaronder o.a. de organen, het immuniteitssysteem en zenuwen. Ieder atoom, molecuul en cel van het menselijk lichaam absorbeert en straalt geluid uit. Zowel ons lichaam als onze geest, golven als het ware in ontspannen toestand op een frequentie van 8 trillingen per seconde, letterlijk gekoppeld aan het harmonieren met het basiselektromagnetisch veld van de aarde zelf.

Entrainment

Entrainment is aanpassing van ritme en hiermee wordt bedoeld dat sterkere ritmische trillingen van het ene object de minder sterkere trillingen van een ander object kunnen veranderen, zodat het ritme van beide objecten samenvalt. Door middel van klank veranderd niet alleen de ritmische trilling van de hersengolven, maar ook van onze hartslag en ademhaling.

https://youtu.be/aXuTt7c3Jkg Akasha Docu

Bron: stiefvader