Klank beïnvloed onze hersengolven en kunnen ons in een bepaalde meditatieve staat brengen. Onze hersenen pulseren, vibreren en produceren elektromagnetische frequenties die gemeten kunnen worden. De wetenschap onderkent 4 soorten hersengolven, waarvan het frequentiebereik gemeten wordt in hertz.
Hieronder de 4 soorten hersengolf-staten.

Beta Golven 13-26 Hz

De Betastaat is de waaktoestand. Deze houdt verband met actieve aandacht die vaak geconcentreerd is op de buitenwereld. Maar het omvat ook het concrete denken. We zijn geneigd te denken ‘over’ in plaats van rustig in stilte te ervaren. Denken is een nuttige manier om een ervaring om een ervaring te interpreteren en we hebben het nodig bij praktische zaken, maar het wordt pathologisch wanneer het gaat overheersen.

Alpha Golven 8-13 Hz

Alpha golven wijzen op het vermogen om een toestand van ontspannen concentratie in stand te houden. Bijvoorbeeld de concentratie op innerlijke beelden tijdens een visualisatie, kalme aandacht voor een bepaald geluid of een aanblik, of de observatie van de eigen denkwereld. De meeste mensen kunnen de alphastaat gemakkelijk intensiveren door de ogen te sluiten en zich te ontspannen en daarbij bewust aanwezig te blijven. Alpha is de frequentie die tijdens het mediteren het meest voorkomt.

De gong helpt ons terug te schakelen van beta naar alpha, theta, delta of een combinatie. De totale klankexplosie van de gong creëert stilte, tijdloosheid, dematerialisatie en penetreert het zenuwstelsel.

Theta Golven 4-8 Hz

De theta golf treedt op tijdens doezelige, nauwelijks bewuste toestanden en gaat vaak gepaard met droombeelden. Deze staat treedt op tijdens de rem-slaap. Ervaren beoefenaars van meditatie kunnen in wakende toestand theta golven produceren door hun denkwereld, emoties en lichaam te ontspannen.

Delta Golven 0,5-4 Hz

De delta golf heeft de laagste frequentie. Deze golf overheerst in de vroege kindertijd en bij volwassenen tijdens de diepe slaap waar geen objectieve ervaring is.

De twee hersenhelften

De linkerhersenhelft houdt zich bezig met de ratio en cognitieve functies waaronder logica, woorden, analyse, orde en controle, plannen en de identificatie met het ego.
De rechterhersenhelft is intuïtief en non-ratio. Het voedt de gewaarwording van verbondenheid en verbanden. De rechterhersenhelft staat o.a. voor creativiteit, holistisch, fantasie, ritme en inzicht. De rechterhersenhelft wordt gestimuleerd door meditatie, de ervaring van het onvoorwaardelijk zijn.

In mijn bewustzijn heet de beweging die hierdoor ontstaat de Meta staat, waarbij het Hart en Hoofd in een alchemisch huwelijk komen.

Wat doen de klanken van de gong?

Alpha en theta golven zijn het resultaat van de gong. Deze zijn over het algemeen geconcentreerd in de voorste delen van de hersenen. Na enkele minuten vindt er meestal een verschuiving plaats van de alpha en theta van de hersenkwabben in het achterhoofd naar die van het voorhoofd. Hierdoor ontstaat verstilling van het taalcentrum, de evaluatieve functies en een sterkere gerichtheid op de ervaring van het geheel en de eenheid. De neiging om te analyseren, evalueren en beoordelen ebt weg. Je wordt gewaar en ervaart en voelt in stilte.